GOSPODARSTVO > O suradnji > Stručni radovi

ALSTOM project report: Conceptual Design for New EGH


Godina:

2015.

Autori:

Marjanović, Dorian ; Štorga, Mario ; Žeželj, Dragan ; Flegarić, Stjepan ; Domboš, Mario ; Mihelić, Mirjana ; Matan, Mladen ; Mihalić, Igor

Objavljeno u:

ALSTOM EGH project