NASTAVA > Zadaci

Bez dodirna manipulacija CAD modelom u SolidWorks-u


Sažetak:

Umjetna inteligencija (UI), odnosno inteligentni neživi sustavi danas pronalaze primjenu u gotovo svim
proizvodima koji nas okružuju. Primjenu pronalaze i u različitim granama industrije pa tako i strojarstvu. U
strojarstvu najčešće se koriste područja umjetne inteligencije (strojno učenje, računalni vid i sl.) za detekciju
grešaka na proizvodima u serijskoj proizvodnji.


Cilj ovog rada je proučiti i primijeniti područja umjetne inteligencije na razvoj aplikacije za beskontaktnu
manipulaciju CAD modelom, te tako konstruktorima olakšati manipulaciju CAD modelom (prilikom
modeliranja i/ili prezentiranja rješenja) u fazi koncipiranja, konstruiranja i dr., odnosno unaprijediti postojeći
razvoj proizvoda.
Potrebno je:
• proučiti postojeće načine manipulacije 3D modelima u CAD aplikacijama,
• proučiti trenutno stanje u umjetnoj inteligenciji u domeni računalnog vida i analize ljudskog pokreta,
• predložiti rješenje bez dodirne manipulacije 3D modelom u CAD aplikaciji,
• izraditi i dokumentirati programski kôd za predloženo rješenje,
• analizirati i testirati razvijenu aplikaciju u okruženju CAD aplikacije SolidWorks.


U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.