NASTAVA > Zadaci

Razvoj konstrukcijskih principa temeljenih na mogućnostima FDM proizvodnog procesa


Sažetak:

FDM (eng. Fused Deposition Modelling) je tehnologija aditivne proizvodnje temeljena na dodavanju materijala ekstrudiranjem polimerne žice, sloj po sloj, kako bi se izradio željeni proizvod. Budući da je priroda FDM tehnologije drugačija od proizvodnih postupaka temeljenih na oduzimanju i deformiranju materijala, oblikovanje proizvoda se temelji na drugačijim konstrukcijskim principima. Stoga je potrebno analizom funkcija postojećih proizvoda izrađenih FDM tehnologijom identificirati i definirati konstrukcijske principe temeljene na mogućnostima i karakteristikama FDM proizvodnog procesa.