ZNANOST > Disertacije

Timski tranzicijski procesi podržani tehnologijom virtualne stvarnosti u razvoju proizvoda


Sažetak:

Tranzicijski procesi se u razvoju proizvoda često manifestiraju kao timski pregled konstrukcije s ciljem dijagnosticiranja problema, verifikacije kvalitete obavljenog konstrukcijskog zadatka, te validacije specifikacija za nadolazeće aktivnosti. Brojna istraživanja ističu uvođenje i utjecaj novih tehnologija, kao što je virtualna stvarnost (VS), za podršku timu u dijeljenju informacija te prikazu i pohranjivanju znanja pri tranzicijskim procesima. VS tehnologija može potencijalno skratiti vrijeme upravljanja i manipulacije digitalnim konstrukcijskim objektima, pomoći u identifikaciji konstrukcijskih problema i poboljšati komunikaciju između članova tima. S obzirom na važnost tranzicijskih procesa u razvoju proizvoda te nužnost uvođenja novih tehnologija, cilj ovog istraživanja je razvoj teoretskog modela timskih tranzicijskih procesa i istraživačkog eksperimentalnog okvira za proučavanje timskog rada podržanog virtualnom stvarnošću u kontekstu pregleda konstrukcija.  

Mentor:

Autor:

Nikola Horvat

Godina:

U izradi

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Nikola Horvat - tema doktorskog rada