ZNANOST > Vanjski istraživači

Dr. sc. Milan Stevanović, dipl. ing.


Poslijediplomski studij upisan:

1987.

Email:

milan.stevanovic@inet.hr


Životopis:

Dr. sc. Milan Stevanović rođen je 1962. godine. Tijekom osnovne i srednje škole sudjeluje na državnim natjecanjima iz matematike i fizike. Studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu upisao je 1982. godine. Diplomirao je u lipnju 1986. godine s odličnim uspjehom na smjeru Strojarske konstrukcije, (uz posebno dopuštenje Fakulteta za skraćenje trajanja studija), s diplomskim radom „Algoritam i program za konstrukciju zupčastog prijenosničkog para pomoću računala“. Za izvanredan uspjeh u studiju nagrađen je Medaljom Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Poslijediplomski studij upisao je na FSB-u 1987. godine a. studij je završio 1990. Magistarski rad pod nazivom „Usporedba modernih metoda analize i postojećih propisa za tlačne sisteme“ obranio je u veljači, 1991. godine. Doktorirao je na FSB-u u srpnju 2012. godine obranom disertacije pod naslovom „Odabir ideja u razvoju proizvoda“.

Od 1986. do 1996. godine radio je kao projektant u TPK – Tvornica parnih kotlova, Zagreb na poslovima projektiranja pomoću računala (CAD, CAE). Od 1996. do danas zaposlen je u poduzeću Markot.tel d.o.o. na različitim poslovima (razvoj aplikacija, logistika, vođenje projekata, inovacija proizvoda, upravljanje razvojem, upravljanje investicijama, itd.). Od 1986. do 1989. radio je i na FSB-u kao vanjski suradnik - asistent za kolegije Primjena elektroničkih računala i Konstruiranje pomoću računala. Tijekom 1988. godine biran je na FSB-u u znanstvenoistraživačko zvanje istraživač-suradnik, te je od tada upisan u registar istraživača.

U znanstveno istraživačkom radu sudjeluje od 1987. godine. Kao istraživač ili gost-istraživač sudjelovao je u projektima: „Razvoj strojarskih i metalurških tvorevina u konceptu njihove računalom integrirane proizvodnje“ (1.04.08.01), „Model inteligentnog CAD sustava“ (2-08-173); „Racionalizacija proizvodnih sistema“ (PR-65); „Modeli i metode upravljanja znanjem u razvoju proizvoda“ (120-1201829-1828) i „Modeli i metode upravljanja inovacijama u razvoju kompleksnih tehničkih sustava“. Tijekom 2011. godine, samostalno je realizirao istraživački projekt (anketu) „Razvoj proizvoda zasnovan na idejama“ u kojem je sudjelovalo 1329 nacionalnih poduzeća.

Sudjelovao je u radu međunarodnih i domaćih konferencija počevši od ICED 1988  Bio je član znanstvenog odbora i recenzent na znanstvenim skupovima serije ICED i DESIGN. Objavio je više znanstvenih radova, te je bio komentor jednog diplomskog rada. Član je međunarodnih i nacionalnih udruženja: ASME, The Design Society, Design Research Society, IIRusa, PDMA, Hrvatska udruga za upravljanje projektima.

Izradio je brojne računalne programe tehničke i poslovne namjene, više tehničkih i investicijskih studija, te razvojnih i poslovnih projekata. Autor je nekoliko internih publikacija i priručnika. Završio je više seminara i kratkotrajnih edukacija. Poznaje veći broj  računalnih platformi i programskih jezika. Koristi se engleskim i ruskim jezikom.

Područje istraživanja:

Prvotni istraživački interes baziran na unapređenju metoda računalno-matematičko-inženjerske potpore (CAD i CAE) u inženjerskom konstruiranju, tijekom vremena nadograđivao je širim interesima za proces razvoja proizvoda. Sadašnji istraživački i znanstveni interes obuhvaća multidisciplinarno područje inženjerskog konstruiranja, matematike, tehnologije i ekonomije u okviru procesa upravljanja inovacijom proizvoda, upravljanje idejama, upravljanje zahtjevima i ciljevima, upravljanje resursima, upravljanja promjenama, te izrade modela i metoda za podršku u navedenim procesima i procesima odlučivanja u svim fazama životnog ciklusa proizvoda.


Društvene mreže