Cjeloživotno učenje

GOSPODARSTVO > Cjeloživotno učenje

Mogućnosti cjeloživotnog učenja

Razvijanje vještina tijekom cijelog života izuzetno je važno za postizanje uspjeha u karijeri, ali i u privatnom životu. Katedra stoga nudi različite radionice koje omogućuju polaznicima da steknu nova znanja i vještine u području konstruiranja i razvoja


S obzirom da tehnologija napreduje velikom brzinom, stjecanje novih znanja i vještina postaje ključno za uspjeh u mnogim poslovnim sektorima. Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda osigurava da polaznici dobiju najnovije informacije i pristupe najnovijoj tehnologiji u svom području. Time se pomaže polaznicima da unaprijede svoje karijere i budu konkurentni na tržištu rada.

Kroz svoje radionice, Katedra nudi priliku za učenje CAD alata i njihove automatizacije, tehnologije virtualne stvarnosti i njene primjenu u obrazovanju i industriji, različitih konstrukcijskih (npr. konstruiranje za aditivnu proizvodnju) i razvojnih (npr. Design Thinking), te različitih računalnih alata. Osim navedenih radionica, moguće je na upit (cadlab@fsb.hr) organizirati i radionice koje su povezane s tematikom konstruiranja i razvoja proizvoda, ali nisu eksplicitno navedene.

U nastavku su dane neke od tema radionica, ali je bitno naglasiti da se svaka radionica može prilagoditi. Na primjer, moguće je prilagoditi sadržaj različitim skupinama polaznika (osnovna škola, srednja škola, zaposleni) i različitom opsegu (broj sati). 

Modeliranje CAD alatima

Kroz ovu radionicu polaznici će steći osnovna znanja i vještine potrebne za izradu 3D modela (dijelovi i sklopovi) i crteža.


 Radionica uključuje modeliranje dijelova putem skica i 3D značajki, modeliranje sklopova kombiniranjem modeliranih i standardnih dijelova te izradu crteža (radionički i sklopni). Uz to, moguće je organizirati i naprednu radionicu koja obuhvaća konfiguracije u CAD-u, modeliranje dijelova od lima (engl. Sheet metal), modeliranje površina i druge napredne značajke. Radionicu je moguće provesti u bilo kojem CAD alatu, kao što su SolidWorks, Siemens NX, PTC Creo, 3DExperience, Onshape, CATIA, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, itd.

Radionica je prilagođena različitim skupinama polaznika, što znači da će se sadržaj i opseg (broj sati) radionice dogovoriti u skladu sa specifičnim potrebama i razinama znanja. Također, radionica se može održati kako u prostorijama fakulteta, tako i u prostorima naručitelja. Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda će osigurati stručne predavače, a polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na radionici.

Radionica se već provodila za profesore osnovnih i srednjih škola, za nadarene učenike osnovnih škola i industrijske partnere (Sinago, AluTech). Također, radionica se provodila u različitom opsegu sati (15-30).

Automatizacija rada u CAD alatima

Radionica automatizacije CAD alata omogućuje izradu različitih skripti koje ubrzavaju izvođenje repetitivnih zadataka s kojima se inženjeri susreći u CAD alatima.


Osim povećanja efikasnosti izrade CAD modela, automatizacijom se smanjuje i mogućnost pogreške inženjera. Prvi dio radionice uključuje automatizaciju rada na 3D modelima izradom skripti za kreiranje skeletona i standardnih oblika te automatskim izvozom podataka (npr. naziv, materijal, masa itd.). Drugi dio radionice uključuje automatizaciju rada na 2D modelima (tehnički crteži) izradom skripti za automatsko dodavanje pogleda (nacrt, tlocrt, bokocrt), presjeka, šrafura i kota (npr. preuzimanje kota iz 3D modela) te za grafičko uređivanje (font, debljina linija) i automatsko popunjavanja tablice o materijalima (BOM). Radionica se obično provodi u SolidWorks-u ili CATIA-i, ali je na zahtjev moguće prilagoditi sadržaj i ostalim CAD alatima (Siemens NX, PTC Creo, 3DExperience, Onshape, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360). 

Radionica je prilagođena različitim skupinama polaznika, što znači da će se sadržaj i opseg (broj sati) radionice dogovoriti u skladu sa specifičnim potrebama i razinama znanja. Na primjer, ovisno o razini znanja rada u programskom jeziku Visual Basic for Applications (VBA), moguće je organizirati i kratki tečaj programiranja kao pripremu za automatizaciju u CAD alatima. Također, radionica se može održati kako u prostorijama fakulteta, tako i u prostorima naručitelja. Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda će osigurati stručne predavače, a polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na radionici.

Reference:

  • 2018 za Yazaki Europe Limited Zagreb održavanje stručne edukacije „CATIA V5 VBA Automation – Osnovni tečaj“
  • 2019 za Yazaki Europe Limited Zagreb održavanje stručne edukacije „CATIA V5 VBA Automation – Napredni tečaj“
  • 2021 za Sinago d.o.o. održavanje stručne edukacije „SolidWorks VBA Automation“

Virtualna stvarnost u industriji i obrazovanju

Virtualna stvarnost je sveprisutna tema u suvremenom svijetu i ima mnoge primjene u različitim domenama i industrijama.


Osim primjene u edukaciji, VR je revolucionirao načine na koji tvrtke posluju te stvaraju i analiziraju nove sadržaje. Umjesto značajne potrošnje vremena i financijskih resursa na izradu fizičkih prototipova i testiranje u stvarnom svijetu, VR simulacije omogućuju tvrtkama testiranje novih situacija i procesa u virtualnom svijetu. Ova tehnologija također omogućuje tvrtkama stvaranje interaktivnih prezentacija proizvoda i usluga, unaprjeđujući prodaju i marketinške aktivnosti. Dodatno, VR tehnologija omogućuje tvrtkama značajno poboljšanje obuke zaposlenika za određena zanimanja, simulirajući stvarne radne situacije u virtualnom svijetu. Ukratko, VR ima veliki potencijal za transformaciju obrazovanja, poslovanja i industrije, te možemo očekivati njeno širenje u budućnosti.

Ovom radionicom pokrivaju se osnove virtualne stvarnosti - što VR tehnologija predstavlja i gdje se primjenjuje. Prikazat ćemo različite VR uređaje te njihove karakteristike, kao i postupak postavljanja i podešavanja HTC Vive Pro VR uređaja. Objasnit ćemo princip rada HMD VR uređaja i njegove specifičnosti. Također, dat ćemo kratki pregled primjene VR tehnologije u obrazovanju i industriji. Kroz radionicu, sudionici će isprobati 20-ak aplikacija koje se mogu koristiti za edukaciju učenika i osoblja, za vizualizaciju i simulaciju proizvoda (CAD modela) te za 3D modeliranje. Osim toga, moguće je organizirati i naprednu radionicu koja detaljnije obrađuje bilo koju od navedenih tema.

Ova radionica namijenjena je svim nastavnicima, profesorima, zaposlenicima u industriji i svima koji žele naučiti više o VR tehnologiji i njenim primjenama u obrazovanju i industriji. Naš cilj je da Vas educiramo o VR tehnologiji, pružimo Vam razumijevanje njenih mogućnosti i načina na koji je možete koristiti u svom radu.

Radionica je prilagođena različitim skupinama polaznika, što znači da će se sadržaj i opseg (broj sati) radionice dogovoriti u skladu sa specifičnim potrebama i razinama znanja. Također, radionica se može održati kako u prostorijama fakulteta, tako i u prostorima naručitelja. Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda će osigurati stručne predavače, a polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na radionici.

Konstruiranje za aditivnu proizvodnju

Uvođenje aditivne proizvodnje u industriju donosi ogromne prednosti, uključujući manje vrijeme potrebno za proizvodnju, smanjene troškove, veću prilagodljivost te mogućnost personalizacije proizvoda. uvod


Konstruiranje za aditivnu proizvodnju je ključni faktor uspjeha u ovoj tehnologiji. Naime, dobrim znanjem konstrukcijskih principa omogućuje inženjerima da iskoriste prednosti ove tehnologije. 

Na ovoj radionici naučit ćete sve što vam je potrebno za početak rada s aditivnom proizvodnjom i konstruiranjem za ovu tehnologiju. Sudionici će naučiti o glavnim prednostima aditivne proizvodnje i glavnim smjernicama koje treba slijediti pri konstruiranju proizvoda za ovu tehnologiju. Radionica također uključuje praktične vježbe za oblikovanje polimernih i metalnih proizvoda za aditivnu proizvodnju, Osim toga, sudionici će kroz rad na računalu predložiti svoje rješenje koje će se isprintati tijekom radionice. Konačno, radionica se zaključuje raspravom o budućnosti i izazovima ovog sve popularnijeg načina proizvodnje. Uz osnovni tečaj, moguće je organizirati i naprednije radionice koje detaljnije obrađuju područje konstruiranja za aditivnu proizvodnju (npr. topološka optimizacija, korištenje smjernica za aditivnu proizvodnju).

Radionica je prilagođena različitim skupinama polaznika, što znači da će se sadržaj i opseg (broj sati) radionice dogovoriti u skladu sa specifičnim potrebama i razinama znanja. Također, radionica se može održati kako u prostorijama fakulteta, tako i u prostorima naručitelja. Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda će osigurati stručne predavače, a polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju na radionici.

Design Thinking

Design thinking koristi se za razvoj proizvoda, usluga, procesa i organizacija, a temelji se na razumijevanju korisnika i njihovih potreba, te iterativnom procesu generiranja i testiranja rješenja.


Design Thinking se može primijeniti u svim industrijama i sektorima, a posebno je koristan u inovativnim područjima gdje se zahtijeva brzo i kreativno rješavanje problema. Ovaj proces pomaže u stvaranju novih ideja, poboljšanju postojećih proizvoda i procesa, te u razvoju novih tržišnih prilika.

Ova radionica je namijenjena svima koji žele razvijati svoje vještine u kreiranju inovativnih proizvoda kroz proces Design Thinking-a. Radionica će obuhvatiti niz tema koje uključuju istraživanje korisnika i tržišta te definiranje cilja, generiranje i evaluaciju koncepata, prototipiranje rješenja, i testiranje rješenja. Svaka tema će se detaljno obrađivati kroz niz metoda i alata koji će sudionicima omogućiti da steknu praktična znanja i vještine koje će moći primijeniti u svom svakodnevnom radu. Osim toga, moguće je organizirati i naprednu radionicu koja detaljno obrađuje bilo koju od navedenih tema. Na primjer, moguće je detaljnije obraditi temu generiranja koncepata radionicama tako da se prikaže proces pretraživanja patenata, generiranje pomoću analogija (npr. TRIZ, analogije iz prirode), fizikalnih efekata i umjetne inteligencije (npr. ChatGPT) te individualno i timsko kreiranje rješenja (npr. brainstorming, brainwriting).

Sudionici će kroz radionicu steći praktično znanje o ovom procesu kroz rad na stvarnim problemima u manjim timovima. Time će sudionici, osim usvajanja znanja o design thinking-u, usvojiti i znanja vezana uz timski rad.

Ova radionica je prilagođena svim sudionicima bez obzira na njihovo prethodno znanje o Design Thinking-u. Sudionici će biti u mogućnosti učiti u ugodnoj atmosferi uz podršku naših iskusnih predavača – stručnjaka iz područja konstruiranja i razvoja proizvoda. Radionica se može održati kako u prostorijama fakulteta, tako i u prostorima naručitelja. Nakon završetka radionice, polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.