DESIGN konferencija

KATEDRA > DESIGN konferencija

O DESIGN konferenciji

Organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija iz serije DESIGN jedna je od važnijih aktivnosti Katedre.


Od ranih 80-ih godina XX. stoljeća, međunarodna konferencija znanosti o konstruiranju DESIGN uspijeva okupiti vodeće ljude iz akademije i prakse u zajednički forum koji potiče razmjenu ideja, stavova i najnovijih rezultata istraživanja u području konstruiranja, razvoja proizvoda i industrijskog dizajna.

Organizacija konferencija iz serije DESIGN rezultat je kontinuirane politike izvrsnosti i stalnog procesa učenja koja povezuje znanstvenike i sudionike iz prakse u nastojanju da bolje razumiju probleme koje pokušavaju riješiti.

Ciljevi DESIGN konferencije su integriranje različitih disciplina kako bi se obuhvatili multidisciplinarni aspekti konstruiranja, razvoja i dizajna, te osiguranje visoko kvalitetnog postupka recenziranja koji je prepoznat u međunarodnoj zajednici.

Sve aktivnosti u organizaciji konferencija iz serije DESIGN su kroz godine bile usmjerene na ispunjavanje tih ciljeva te motiviranje istraživača i sudionika iz prakse na sudjelovanje u ovom doista međunarodnom skupu najviše kvalitete. Do 2000. godine, konferencije su bile podržane od strane međunarodnog udruženja WDK (Workshop Design Konstruktion), dok su od 2002. godine konferencije nastavile tradiciju s podrškom novo osnovanog međunarodnog udruženja The Design Society.

Poseban doprinos u profiliranju skupa kao referentnog međunarodnog znanstvenog događaja u području istraživanja su osim sudionika i članova znanstvenog odbora dali višegodišnji članovi programskog odbora:

 • Dorian Marjanović, Sveučilište u Zagrebu FSB (HRV), 1998.-2020.
 • Osman Muftić, Sveučilište u Zagrebu FSB (HRV), 1998.-2000.
 • Vladimir Hubka, ETH Zurich (SUI), 1998.-2000.
 • Derek Sheldon, Anglia University (GBR), 1998.-2000.
 • Ernst Eder, Royal Military College of Canda (CAN), 2000.
 • Mogens Myrup Andreasen, TU Denmark (DNK), 2002.-2012.
 • Herbert Birkhofer, TU Darmstadt (DEU), 2002.-2012.
 • Udo Lindemann, TU Munich (DEU), 2006.-2018.
 • Mounib Mekhilef, Ecole Centrale Paris (FRA), 2006.
 • Steve J. Culley, University of Bath (GBR), 2008.-2016.
 • Christian Weber, TU Illmenau (DEU), 2014.-2020.
 • Tim McAloone, TU Denmark (DNK), 2014.-danas
 • John P. Clarkson, University of Cambridge (GBR), 2018.-danas
 • Julie Stal-Le Cardinal, CentraleSupélec, Paris (FRA), 2020.-danas
 • Mario Štorga, Sveučilište u Zagrebu FSB (HRV), 2020.-danas
 • Sandro Wartzack, University of Erlangen-Nuremberg (DEU), 2022.-danas
 • Stanko Škec, Sveučilište u Zagrebu FSB (HRV), 2024.-danas

Više informacija može se pronaći na portalu DESIGN konferencije.