CAD/CAE referalni centar

KATEDRA > CADLab > CAD/CAE referalni centar

CAD/CAE Referalni centar

CAD/CAE Referalni centar osnovan je 2002. godine na razini Republike Hrvatske zbog usklađivanja potreba visokoškolskih institucija RH u području komercijalnih programskih aplikacija za računalom podržano inženjerstvo (CAE).


Osnovna zadaća ovog Centra u suradnji s Ministarstvom znanosti i tehnologije RH bila je:

  • osiguravanje dovoljnog broja korisničkih licenci komercijalnih CAE programskih aplikacija za visokoškolske ustanove,
  • distribuiranje korisničkih licenci svim zainteresiranim visokoškolskim ustanovama RH te pomoć pri njihovoj instalaciji i upotrebi,
  • održavati helpdesk za davanje stručne pomoći korisnicima programske podrške,
  • održavati WWW server s informacijama o programskoj podršci i referalnom centru,
  • održavati mailing listu i USENET konferencije,
  • izvoditi promotivne i početničke tečajeve za korisnike programske podrške,
  • surađivati s predstavnicima proizvođača programske podrške.

Projekt je bio aktivan do 2011. godine, a vodili su ga prof. dr. sc. Dorian Marjanović i prof. dr. sc. Nenad Bojčetić.