Telekonferencijska dvorana

KATEDRA > CADLab > Telekonferencijska dvorana

Namjena telekonferencijske dvorane (TCR)

TCR je osnovan 2005. godine sa svrhom podrške održavanju međunarodne nastave i suradnje na daljinu putem suvremenog videokonferencijskog sustava.


TCR dvorana se najviše koristi u izvođenju EGPR kolegija u kojem studenti FSB-a surađuju sa studentima europskih sveučilišta i industrijskim partnerima u razvojnim projektima.

Osim za nastavu, dvorana se rabi i za radne sastanke u slučajevima kad je jedan ili više suradnika dislocirano te je potrebno ostvariti videokonferencijsku vezu. 

Dvorana ima bogatu multimedijalnu opremu s kojom se upravlja iz režije koja se nalazi u sobi u stražnjem dijelu dvorane. Audio oprema uključuje mikrofone na klupama za sudionike, mikrofone na katedri, bežične mikrofone i "surround" sustav zvučnika. Za ostvarivanje videoveze služi nekoliko tzv. "pan-tilt-zoom" kamera kojima se upravlja iz režije. U režiji se nalazi studijska mikseta kojom se kontrolira zvuk, dok je videoveza ostvarena putem Polycom uređaja. Audio-video oprema je spojena i na računala za potrebe snimanja.

Dvorana se nalazi u istočnoj zgradi FSB, drugi kat, prostorija 208.