O nastavi

NASTAVA > O nastavi

Nastavne aktivnosti

Težište nastavnih aktivnosti Katedre čine kolegiji fokusirani na stjecanje znanja o konstruiranju, razvoju tehničkih sustava i primjeni računala u tim procesima za buduće prvostupnike i magistre inženjere strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva.


Cilj nastavnih aktivnosti je kroz paletu međusobno povezanih kolegija upoznati studente sa suvremenom metodologijom, alatima, te praktičnim i teoretskim saznanjima koji se koriste u različitim fazama razvoja tehničkih sustava. Naglasak u nastavi je na CDIO inicijativi edukacije inženjera koja obuhvaća stjecanje znanja i kompetencija za osmišljavanje, konstruiranje, implementaciju i upravljanje tehničkim sustavima kroz projektni i timski rad. Rezulati tog procesa vidljivi su kroz brojne završne i diplomske radove od kojih je većina izrađena u suradnji s gospodarstvom.

U sklopu nastavnih aktivnosti, Katedra se uključila u rad EGPR međunarodnog kolegija (European Global Product Realization) s Tehničkim sveučilištem u Delftu, City University of London, Institutom za tehnologiju u Lausannei, Sveučilištem u Ljubljani, Tehničkim sveučilištem u Budimpešti, Tehničkim sveučilištem u Beču, te Politechnico di Milano. U okviru tog kolegija studenti stječu znanje i iskustvo u radu kao dio internacionalnih razvojnih timova u virtualnom radnom okruženju, te su uključeni u rješavanje stvarnih problema za različite industrijske partnere. EGPR kolegij je vezan uz niz ERASMUS+ projekata: NARIP, ELPID, CResDET, PRO HACKIN' i DETAILLS.

Katedra sudjeluje i u nastavnim aktivnostima izvan matične ustanove u sklopu interfakultetskih studija Sveučilišta u Zagrebu, i to Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu, Studija za profesore fizike i politehnike pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, te interfakultetskog Studija vojnog inženjerstva.

Katedra aktivno podržava međunarodnu razmjenu studenata i nastavnika kroz izvođenje kolegija na engleskom jeziku, ali i kroz projekte unapređenja nastavnih aktivnosti i razmjene kao što je Linnaeus-Palme program s LTU Švedska ili IMMC s TU Wien.