Demonstratori

NASTAVA > Vanjski suradnici i demonstratori > Demonstratori

Popis demonstratora

Izabrani demonstratori za akademsku godinu 2018/19.:


 • Programiranje i algoritmi
  • Matej Grozdanić - petak, 10-12h, CADLab
 • Razvoj proizvoda
  • Bruno Mraz - petak, 9-11h, CADLab
  • Petra Adamović - utorak, 10-12h, CADLab
 • Konstruiranje pomoću računala - CAD
  • Matija Zidarić - utorak, 14-16h, CADLab
  • Luka Brozić - petak, 8-10h, CADLab
 • Računalom integrirani razvoj proizvoda
  • Petar Kosec
   • srijeda, 8-9h, CADLab
   • četvrtak, 9-10h, CADLab
  • Josipa Delaš - petak, 13-15h, CADLab