KATEDRA > Djelatnici

Prof. dr. sc. Eugen Oberšmit ✝


Razdoblje zaposlenja:

1961. - 1984.

Zvanje:

Redoviti profesor


Životopis:

Oberšmit, Eugen (Sarajevo, 30. XII. 1913 – Zagreb, 21. VI. 1986), strojarski inženjer, stručnjak za konstrukcije i elemente strojeva.

Diplomirao je 1938. strojarstvo na Visokoj tehničkoj školi u Pragu te doktorirao 1974. disertacijom Prilog istraživanjima o mogućnosti primjene strojarskih dijelova kod kojih naprezanja dijelom prelaze granicu elastičnosti – elastično-plastično stezni spojevi (mentor → D. Bazjanac) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Nakon završetka studija radio je u tvornici Českomoravská Kolben-Daněk (ČKD) u Pragu, od 1939. kao konstruktor, pogonski inženjer i šef radionice te 1945–47. kao voditelj poduzeća Đuro Đaković, industrija lokomotiva, strojeva i mostova u Slavonskome Brodu (→ Đuro Đaković Grupa). Od 1948. bio je voditelj Plana proizvodnje Generalne direkcije metalne industrije te 1948–49. voditelj planskoga sektora tvornice Ivo Lola Ribar u Železniku u Beogradu. Bio je voditelj pogona mehaničke obradbe tvornice Litostroj u Ljubljani (1949–51) te tehnički voditelj → Tvornice parnih kotlova u Zagrebu (1958–61). Od 1961. bio je predavač, od 1976. redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu; umirovljen je 1984. Predavao je kolegij Elementi strojeva te bio dugogodišnji predstojnik Zavoda za elemente strojeva (1970–83).

Bavio se područjem konstruiranja, strojarskih konstrukcija i elemenata strojeva. Jedan je od osnivača Društva za elemente strojeva i konstruiranje. Autor je knjiga Elementi strojeva. Veze s glavinama (1974), Ozubljenja i zupčanici (1982–87), Osnove konstruiranja. Tehnološko ispravno konstruktivno oblikovanje strojnih dijelova (1983), Nauka o konstruiranju, metodičko konstruiranje i konstruiranje pomoću računala (1985).