KATEDRA > Djelatnici

Lucijan Stamać, dipl. ing. comp.


Razdoblje zaposlenja:

2012. - 2019.

Zvanje:

stručni suradnik - u nastavi


Životopis:

Lucijan Stamać rođen je 1986. u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu (XV. gimnaziju).

Nakon završene srednje škole upisao je Fakultet elektrotehnike i računarstva, na kojem je 2011. diplomirao na studiju računarstva s temom Sustav za pripremu virtualnih likova za animaciju.

Od 2012. do 2019. bio je zaposlen je na Katedri za konstruiranje i razvoj proizvoda Fakulteta strojarstva i brodogradnje kao stručni suradnik u nastavi. Na katedri se primarno bavio programiranjem, ali i ostalim poslovima vezanima uz računala. Za potrebe međunarodne DESIGN konferencije koju organizira Katedra izradio je Windows i macOS aplikaciju za pregled znanstvenih radova. Katedra je 2016. predstavila novi web portal za kojega je napisao programski kôd. 

Pomagao je i u izvođenju nastave, što se ponajprije odnosi na upravljanje telekonferencijskom dvoranom prilikom videokonferencija na kolegiju European Global Product Realization (EGPR) te prilikom obrana doktorskih disertacija kada je netko od članova komisije dislociran.

Sudjelovao je u organizaciji međunarodne DESIGN konferencije i pomagao u tehničkoj pripremi konferencije.