KATEDRA > Djelatnici

Dr. sc. Maroje Marohnić, mag. math.


Razdoblje zaposlenja:

2016. - 2016.

Zvanje:

viši stručni suradnik/poslijedoktorand


Životopis:

Maroje Marohnić danas radi u tvrtki GlobalLogic.

Maroje Marohnić rođen je u listopadu 1980. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij Matematike upisao je 1999. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 2005. godine s temom "Kvalitativna teorija običnih diferencijalnih jednadžbi" na smjeru Teorijska matematika na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je također na Matematičkom odsjeku 2012. godine s temom "Izvod i opravdanje modela napete žice i napetog štapa iz trodimenzionalne elastičnosti" iz grane Matematičko modeliranje i primijenjena matematika.  Oba rada izrađena su pod mentorstvom prof.dr.sc. Josipa Tambače.

Početkom 2016. zapošljava se na Katedri za Kontstuiranje i razvoj proizvoda na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 2006. do 2016. radio je na Zavodu za primijenjenu matematiku na Matematičkom odsjeku  prvo u zvanju asistenta, a nakon doktorata 2012. godine kao viši asistent. Akademsku godinu 2012./13. proveo je na usavršavanju na Matematičkom odjelu Sveučilišta u Houstonu u Texasu.

 


Društvene mreže