NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Inženjerske baze podataka


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Diplomski 3 Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski 1 Izborni 18689
Strojarstvo Diplomski 1 Obvezni 18689

Cilj kolegija:

Cilj je osposobiti studente za samostalno projektiranje i implementaciju relacijskih baza podataka (jednostavnije strukture) u inženjerskim problemima. Također je cilj pripremiti studente da kao budući inženejri aktivno sudjeluju u procesima projektiranja, razvoja i implementacije najsloženijih informacijskih sustava za upravljanje podacima u srednjim i većim proizvodnim sustavima.

Literatura:

  1. An introduction to database systems, C.J. Date
  2. Databases Demystified, Andrew J. Oppel, McGraw Hill 2004.
  3. Beginning database solutions, Rod Stephens, Wiley, 2009.

Nositelji:

ECTS:

4

Satnica:

30+15

Provjera znanja:

Ocjenjuje se pismeni kolokvij, programski zadatak u kome treba samostalno koncipirati strukturu baze podataka, te referat (prezentacija) sa temom iz dopunske literature.

Vježbe:

Laboratorijske vježbe

E-učenje stranica:

E-kolegij: Inženjerske baze podataka

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Inženjerske baze podataka (FSB)