NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Primjena računala BS


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Preddiplomski 4 Obvezni 15936

Cilj kolegija:

Upoznavanje s metodologijom rješavanja problema na računalu. Stjecanje znanja o programskim jezicima i rješavanja problema programiranjem. Upoznavanje sa standardnim računalnim algoritmima: sortiranje, pretraživanje, iteracije, korištenje datoteka. Osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje tehničkih i numeričkih problema.

Literatura:

  1. N. Bojčetić, N. Pavković, R. Todić, D. Deković, D. Marjanović, D. Rohde PROGRAMIRANJE I ALGORITMI - Podloge za vježbe – programiranje, FSB Zagreb 2006.
  2. N. Pavković, D. Marjanović, N. Bojčetić, PROGRAMIRANJE I ALGORITMI - skripta, prvi i drugi dio, FSB Zagreb, 2005

Nositelji:

ECTS:

5

Satnica:

15+30

Provjera znanja:

Dva kolokvija na vježbama - rješavanje i izrada programa na računalu, jedan kolokvij na predavanjima u obliku pismenog ispita.

Vježbe:

Konstrukcijske vježbe

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Primjena računala BS (FSB)