NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Računalna i inženjerska grafika


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Brodogradnja Preddiplomski 1 Obvezni 15076
Strojarstvo Preddiplomski 1 Obvezni 15076
Zrakoplovstvo Preddiplomski 1 Obvezni 15076

Cilj kolegija:

Cilj kolegija: Upoznavanje s tehničkim normama, prostornim zorom, ortogonalnim projiciranjem, presjecima, kotiranjem, te pravilima za cjelovito opremanje tehničke dokumentacije. Primjena računala pri izradi tehničke dokumentacije. Stjecanje znanja neophodnih za inženjersku komunikaciju crtežom.

Literatura:

  1. M. Opalić, M. Kljajin, S. Sebastijanović: Tehničko crtanje, Zrinski d.d., Čakovec, 2003.
  2. Z. Herold: Inženjerski priručnik, Inženjerska grafika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  3. K. Horvatić- Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, Sand d.o.o., Zagreb 2001.