NASTAVA > O nastavi > Popis kolegija

Upravljanje konstrukcijskim uredom


StudijProgramSemestarStatus predmetaISVU šifra
Strojarstvo Diplomski 3 Izborni 33810
Strojarstvo Diplomski 1 Izborni 33810
Strojarstvo Diplomski 1 Obvezni 33795

Cilj kolegija:

Cilj je upoznati studente sa modernim metodama i alatima za upravljanje protokom informacija i posebno organizacijom timskog rada u konstrukcijskom uredu. Studente treba osposobiti za primjenu suvremenih metoda i računalnih alata za podršku vođenju projekata u složenim uvjetima istovremenog inženjerstva, timskog rada na konstrukciji i suradnje geografski disperziranih ureda. Poseban naglasak je na maksimalnoj efikasnosti korištenja CAD i PDM sustava u navedenim uvjetima.

Literatura:

  1. Crispin Hales, Shayne Gooch: Managing Engineering Design, 2004
  2. Design process improvement - A review of current practice, edited by John Clarkson and Claudia Eckert, Springer, 2005
  3. Cost-Efficient Design - Ehrlenspiel, Klaus, Kiewert, Alfons, Lindemann, Udo Hundal, Mahendra S. (Ed.), Springer 2007
  4. Project management - Dennis Lock, Gower publishing 2007
  5. Structural Complexity Management - Lindemann U., Maurer M., Braun T., Springer 2007

Nositelji:

ECTS:

4

Satnica:

30+15

Provjera znanja:

Pismeni ispit (kolokvij), ocjenjivanje prezentacije (seminarskog rada), ocjenjivanje aktivnosti studenta na seminarima i diskusijama tijekom predavanja.

Vježbe:

Auditorne vježbe

E-učenje stranica:

E-kolegij: Upravljanje konstrukcijskim uredom

Detaljan opis kolegija s FSB portala:

Upravljanje konstrukcijskim uredom (FSB)