NASTAVA > Radovi

Analiza 3D skeniranja pri razvoju dentalne protetike


Sažetak:

Dentalna industrija uvelike se promijenila posljednjih desetljeća uslijed uvođenja digitalnih tehnologija. CAD/CAM procesi za oblikovanje i proizvodnju protetskih nadomjestaka pomoću računala uvedeni su u velik broj stomatoloških ordinacija, dentalnih laboratorija i proizvodnih centara. Ključnu ulogu u navedenim procesima imaju 3D skeneri, koji se u dentalnoj industriji dijele na intraoralne i ekstraoralne. U velikom broju studija istraživana je i uspoređivana točnost 3D skenera za dentalnu upotrebu. Međutim, zbog upotrebe različitih modela i materijala za izradu te različite interpretacije mjera, dobiveni su oprečni rezultati i zaključci vezani uz točnost intraoralnih i ekstraoralnih skenera. Također, prijašnje su studije često bile orijentirane na analizu jednog modela iako dobiveni rezultati upućuju na utjecaj kompleksnosti geometrije na točnost 3D skeniranja.

U ovom je istraživanju provedena usporedba tri ekstraoralna i jednog intraoralnog skenera na dva različita modela – na modelu pojednostavljene bezube čeljusti s upornjacima koji imitiraju bataljke te na modelu gornje čeljusti s prirodnim zubima. Navedeni skeneri uspoređeni su s referentnim industrijskim skenerom Atos Core 135 korištenjem 3D analize temeljene na ICP algoritmu. Analiza je provedena pomoću dobivenih vrijednosti maksimuma, minimuma, prosjeka pozitivnih devijacija, prosjeka negativnih devijacija, RMS-a, standardne devijacije i prosjeka apsolutnih devijacija te na prikazu distribucija devijacija na modelima. Utvrđene su razlike u točnosti skenera ovisno o tome koji je model skeniran. Na skenovima modela bezube čeljusti s upornjacima, uočene su veće devijacije, a pritom je UP300 pokazao najbolju izvedbu. S druge strane, skener UP360 pokazao je najbolju izvedbu u slučaju modela čeljusti s prirodnim zubima. Ekstraoralni skeneri pokazali su bolju točnost od intraoralnog skenera. Skeneri UP300 i UP360 zadovoljili su kliničku točnost na području cijelih čeljusti te na području prirodnih zuba i upornjaka. Skener Dental Wings 3Series zadovoljio je kliničku točnost na području cijelih čeljusti i prirodnih zubi, ali nije na području upornjaka. Intraoralni skener Dental Wings Intraoral Scanner nije zadovoljio kliničku točnost ni na području cijelih lukova ni na području zubi i upornjaka. Uz navedeno, skeneri koji koriste tehnologiju strukturiranog svjetla pokazali su se točnijima od laserskih skenera. Naposljetku, utvrđeno je da rezultati točnosti skenera nisu u skladu s podacima koje su naveli proizvođači.

Mentori:

Autor:

Marija Trpčić

Godina:

2020.

Vrsta:

Rektorova nagrada

Tvrtka:

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

PDF:

Marija Trpčić - rad u PDF-u