NASTAVA > Radovi

Analiza konteksta komunikacije u konceptualnoj fazi razvoja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 28.05.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8566

Sažetak:

Proces razvoja proizvoda, a posebice njegova konceptualna faza, obilježen je čestim donošenjem odluka koje u konačnici imaju velik utjecaj na sam proizvod – na njegove troškove te vrijeme razvoja i lansiranja na tržište. Stoga je važno razumijevanje tijeka komunikacije u timovima, načina razmjene informacija i generiranja ideja. U okviru navedenog, u ovom radu je provedena analiza konteksta komunikacije temeljem video zapisa sesije u konceptualnoj fazi razvoja proizvoda. U sesiji su sudjelovala dva studentska tima koji su na raspolaganju imali 60 minuta u svrhu generiranja koncepta novog proizvoda prema prethodno definiranim zahtjevima. Kontekst komunikacije je određen prema definiranoj kodnoj shemi koja se temelji na MOED ontologiji (eng. Merged Ontology for Engineering Design). Provedena analiza temelji se na broju pojedinih MOED aktivnosti, njihovih apsolutnih i relativnih vremenskih udjela te vremenskih udjela po intervalima sesije, ali uključuje i prijelaze između pojedinih aktivnosti. Osim MOED aktivnosti, na isti način su analizirani i pojedinačni doprinosi članova timova. Navedene analize dovele su do rezultata na temelju kojih su doneseni određeni zaključci. Diskusija je provedena na razini usporedbe između dva analizirana tima te usporedbe s dosada provedenim istraživanjima iste ili slične tematike. Rezultati i pripadajući zaključci pridonose razvoju konceptualne faze razvoja proizvoda odnosno unaprjeđenju učinkovitosti aktivnosti koji se pritom pojavljuju.

Mentor:

Autor:

Jelena Šklebar

Godina:

2018.

Vrsta:

Diplomski rad