NASTAVA > Radovi

Analiza nosača konzervatora energetskog transformatora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/566

Sažetak:

U ovom radu provedena je analiza nosača konzervatora energetskog transformatora s ciljem optimiranja postojećeg nosača tvrtke Končar – Energetski transformatori d.d.. Optimiranje je potrebno iz razloga što za postojeći nosač nije provedena analiza, stoga se smatra da je postojeće rješenje predimenzionirano. Prilikom proračuna primjenom nauke o čvrstoći analizirani su i optimirani slijedeći segmenti nosača konzervatora: vijčani spoj nosač – kotao, zavari i naprezanje zavara, te nosivost nosača. Nadalje primjenom metode konačnih elemenata pronađena su kritična mjesta i optimirano je rješenje istih. Nakon toga je izrađen 3D model optimiranog nosača konzervatora, te je izrađena tehnička dokumentacija sa svim detaljima potrebnim za konstruiranje istog.

Mentor:

Autor:

Zvonimir Nenadić

Godina:

2009.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Zvonimir Nenadić - završni rad