NASTAVA > Radovi

Analiza podrške komunikaciji u procesu konstruiranja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 01.10.2019., https://repozitorij.fsb.hr/7739

Sažetak:

Komunikacija se smatra ključnim faktorom u kontekstu timova pri konstruiranju i razvoju proizvoda. Može se reći kako su principi, ustaljeni obrasci i načini komuniciranja unutar tvrtke, u okolini tvrtke te na globalnoj razini značajni indikatori učinkovitosti poslovanja, što se dakako uvelike odražava i na sam ishod (proizvod). Upravo zato je vrlo važno pomno pratiti taj proces te ga kroz vrijeme konstantno poboljšavati i optimizirati. U prvome dijelu ovoga rada dat je pregled i uvid u literaturu, odnosno pregled stanja u kontekstu komunikcije u razvojnim konstrukcijskim timovima. Počevši od samih osnova komunikacije, prikazali su se postojeći problemi u zadanom kontekstu, iznijele preporuke unaprijeđenju istoga, a zatim prikazali različiti pristupi modeliranju alata za podršku takvih procesa. Prikazan je uvid u stanje postojećih alata za podršku pri komunikaciji u razvoju te opis potencijalnih budućih mogućnosti sa istom svrhom. U drugome dijelu rada prikazala se izvršena analiza na temelju istraživanja u postojećoj tvrtki, Pitaya Solutions, sa sjedištem u Osijeku, gdje se kroz određeni period pratila upravo komunikacija unutar tima te komunikacija s okolinom pri razvoju novog proizvoda. Na temelju analize se zatim izvršila vizualizacija uočenih procesa korištenjem Petrijevih mreža kao naprednog alata za modeliranje procesa te su se iznijeli zaključci i predložila moguća poboljšanja.

Mentor:

Autor:

Edit Kišmartin

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Edit Kišmartin - diplomski rad