NASTAVA > Radovi

Analiza tolerancija korištenjem Monte Carlo pristupa


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 21.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9093

Sažetak:

Ovaj rad bavi se problemom provođenja tolerancijske analize pomoću računala (eng. Computer-Aided Tolerancing (CAT)). Naglasak je posebno stavljen na statističkim metodama koje se koriste prilikom provedbe tolerancijske analize, i to posebno na Monte Carlo simulaciju. Korištenjem literature detaljno je objašnjen postupak provedbe tolerancijske analize. Također, objašnjena je i sama Monte Carlo simulacija. Na temelju primjera automobilskog konektora tvrtke Yazaki Europe Limited detaljno je prikazan cjelokupni postupak tolerancijske analize od pripreme modela do pokretanja analize i dobivanja rezultata. Za provedbu tolerancijske analize pristupom Monte Carlo korišten je računalni alata 3DCS Variation Analyst. Uz, Monte Carlo simulaciju provedena je i analiza osjetljivosti pomoću Geofactor i HLM analize. U radu su prikazani i komentirani rezultati svih provedenih analiza. Rezultati Monte Carlo analize uspoređeni su s onima dobivenim worst-case metodom te su komentirane razlike. Prednosti i mane svih korištenih metoda (Monte Carlo simulacije, HLM i Geofactor analize) detaljno su komentirane u diskusiji rada. Također, prikazane su prednosti i mane samog alata te prikazala opravdanost za njegovim uvođenjem u tvrtku.

Mentor:

Autor:

Luka Brozić

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

Tvrtka:

Yazaki Europe Limited