NASTAVA > Radovi

Baza podataka sustava za sljedivost inženjerskih informacija


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1721

Sažetak:

Za vrijeme razvoja proizvoda generira se poprilična količina informacija koju je potrebno dokumentirati. Nakon završene konstrukcije često je važno prisjetiti se slijeda nastajanja određenih dijelova ,odnosno toka informacija. Da bi smo dobili taj tok potrebno je uspostaviti sljedivosti inženjerskih informacija. U ovom završnom radu je obuhvaćen dio praktičnih istraživanja sljedivosti informacija u okviru EUREKA projekta "TRENIN" (TRaceablitv of ENgineering INformation.). U uvodnom dijelu rada prikazani su tokovi inženjerski informacija. Nakon razmatranja toka informacija definiran je pojam sljedivosti inženjerskih informacija te su uočeni načini na koje je moguće ostvariti sljedivost inženjerskih informacija u samom procesu razvoju proizvoda. Izradom baze podataka u programu Microsoft Office Access-u, koja je stvorena u sklopu TRENIN projekta, ostvarena je sljedivost razvoja inženjerskih informacija. Korisničko sučelje za unos izrađeno je u Visual Basic-u.. Na primjeru informacija koje nastaju tijekom razvoja centralnog upravljačkog uređaja vlaka u tvrtki KONčAR Institut za elektrotehniku izvršena je implementacija .

Mentor:

Autor:

Danijel Turčić

Godina:

2012.

Vrsta:

Završni rad