NASTAVA > Radovi

Dohvaćanje i zapisivanje znanja u složenom konstrukcijskom projektu


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 19.05.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5946

Sažetak:

Razvoj proizvoda vrlo je složen proces u kojem se pokušava riješiti neki problem. Analizom problema pokušava se pronaći najbolje rješenje, a svakim odabirom rješenja mogu nastati novi problemi. Design rationale bavi se praćenjem rješavanja problema, odnosno zapisivanjem procesa odlučivanja kako bi se u svakom trenutku donesena odluka mogla preispitati. Jedna od uvriježenih metoda temeljena na problemu je IBIS metoda (eng. Issue-Based Information Systems). IBIS dijagrami u središte promatranja stavljaju problem, koji se grana na moguća rješenja, a koji zatim imaju „za“ i „protiv“ argumente. Za izradu dijagrama korišten je program designVUE, open source softver razvijen na sveučilištu Imperial College London. Rad je pisan u tvrtki INETEC na projektu razvoja uređaja za nerazornu inspekciju, na međunarodnom projektu ITER (eng. International Thermonuclear Experimental Reactor). Uređaj je razvijao mali multidisciplinarni tim s brojnim suradnicima. Od velikog broja mogućih problema, odabrani su što raznovrsniji problemi kako bi se pokazale prednosti IBIS metode i mogućnosti designVUE programa. Za odabrane probleme napravljeni su dijagrami, koji su hijerarhijski strukturirani. Dijagrami su međusobno povezani kako bi se jasno prikazali odnosi između problema i mogao pratiti tijek razvoja proizvoda. Posebno su istaknuti karakteristični problemi: početni, spregnuti i izolirani problemi, te problemi interakcije između sklopova. U nastavku rada, dane su smjernice povezivanja dijagrama sa konstrukcijskom dokumentacijom s naglaskom na očuvanje poveznica u tekstualnim dokumentima. Na posljetku, razmatra se način daljnje pohrane podataka u kojoj svi sudionici odlučivanja redovito vrše zapisivanje znanja i odluka.

Mentor:

Autor:

Marin Vinko

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Marin Vinko - diplomski rad