NASTAVA > Radovi

Elevator za transport kukuruza


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/6302

Sažetak:

U ovom završnom radu napravljena je razrada, projektiranje i konstruiranje elevatora za transport kukuruza pogonjenog elektromotorom. Rad sadrži analizu tržišta i postojećih rješenja, te potrebe kupaca. Napravljena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica, te su pomoću njih predložena dva koncepta stroja. Nakon toga je provedena analiza zahtjeva gdje smo prema zadanim kriterijima vrednovali koncepte, te odabrali bolji koncept. Za odabran koncept izrađen je 3D model, tehnička specifikacija i potreban proračun. Ciljano tržište su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te fizičke osobe koje imaju potrebu za strojem za transport kukuruza.

Mentor:

Autor:

Danijel Gorički

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Danijel Gorički - završni rad