NASTAVA > Radovi

Kanalokopač s rotorom pogonjen traktorom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/6176

Sažetak:

U uvodu ovog rada općenito će se objasniti definicija pojma “kanalokopač” u domeni uređaja za obavljanje poljoprivrednih, komunalnih i cestovnih radova, kroz detaljni opis njegove funkcije i svrhe, popis standardne i dodatne opreme s kojom se u moderno doba pojavljuje na tržištu, najvažnije parametre njegova rada te ključne prednosti u odnosu na alternativno manualno (ručno) izvođenje istovrsnih radova i djelatnosti. Analiza tržišta kratko će dotaknuti postojeće izvedbe i podjele dotičnog uređaja na tržištu, a funkcijska dekompozicija i morfološka matrica nastojat će poopćenom analizom približiti ulazne i izlazne parametre konkretnog zadatka ovog rada. U fazi koncipiranja koja slijedi nakon toga bit će osmišljeno nekoliko rješenja između kojih će se tabličnim vrednovanjem odabrati ono najbolje i koje će potom ući u fazu detaljnije konstrukcijske razrade, a u njoj će se, uz opis orijentacijskih vrijednosti dimenzioniranja, izvršiti proračun i kontrola nestandardnih dijelova konstrukcije. Po završetku, uslijedit će detaljni prikaz i opis modeliranja uređaja u programskom paketu SolidWorks te zaključak cjelokupnog rada.

Mentor:

Autor:

Antun Žulić

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Antun Žulić - diplomski rad