NASTAVA > Radovi

Kosilica trave pogonjena traktorom


Sažetak:

U završnom radu osmišljena je i konstrukcijski razrađena bočna rotacijska kosilica pogonjena traktorom preko kardanskog vratila. U skladu sa zadanom širinom košnje određene su dimenzije uređaja i ostali parametri. Iako na tržištu postoji popriličan izbor kosilica, ideja je bila sniziti cijenu ovakvog tipa kosilice, uz zadržavanje jednake sigurnosti, kapaciteta košnje i kvalitete reza. Nakon objašnjenja parametara traktorskog pogona i priključaka, obavljena je analiza tržišta tj. pregled konkurentskih proizvoda. Uz pomoć funkcijske dekompozicije i morfološke matrice generirani su koncepti, koji su vrednovani metodom težinskih faktora. \Nakon vrednovanja koncepata krenulo se u konstrukcijsku razradu najboljeg rješenja.

Mentor:

Autor:

Filip Petrović

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Filip Petrović - završni rad