NASTAVA > Radovi

Kružna pila pogonjena traktorom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6772

Sažetak:

U ovom završnom radu prikazan je razvoj i konstruiranje kružne pile pogonjene traktorom. Nakon provedene analize tržišta i pregleda patenata zaključeno je da su sve analizirane kružne pile jako slične. Njihova razlika svodi se na neka konstrukcijska rješenja, te sam izgled uređaja. Na temelju izrađene funkcijske dekompozicije i morfološke matrice osmišljena su tri koncepta. Nakon usporedbe i vrednovanja odabran je koncept za kojeg je zatim napravljena konstrukcijska razrada. Napravljen je proračun kritičnih komponenti, te je zatim izrađen 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Jurica Batišta

Godina:

2021.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Jurica Batišta - završni rad