NASTAVA > Radovi

Međuredni kultivator u kombinaciji s rasipačem umjetnog gnojiva


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1616

Sažetak:

Ovaj diplomski rad bavi se problematikom izrade kombiniranog traktorskog priključka koji će objediniti funkcije uništavanja korova i dodavanja umjetnog gnojiva. Kao polazišna točka uzet je međuredni kultivator Kongskilde Vibro Crop na kojeg je potrebno nadograditi uređaj čija će funkcija biti rasipanje umjetnog gnojiva. Analizirani su traktori, način priključenja radnih priključaka te parametri traktorskog pogona. Ispitana su postojeća rješenja samostalnih rasipača umjetnog gnojiva i postojeća rješenja radnih priključaka koji su kombinacija kultivatora i rasipača umjetnog gnojiva. \Na osnovu toga izrađena je tehnička karakteristika za razvoj uređaja te je funkcijskim modeliranje dobivena morfološka matrica na osnovu koje su izrađena tri koncepta, a njihovim vrednovanjem odabrano je projektno rješenje koje će se detaljno razraditi uz uporabu standardnih dijelova s potrebnim proračunima najkritičnijih dijelova. Rezultat rada računalni je 3D model s pripadajućom tehničkom dokumentacijom koji su izrađeni u programskom paketu Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M040.

Mentor:

Autor:

Boris Bartošak

Godina:

2012.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Boris Bartošak - diplomski rad