NASTAVA > Radovi

Mješalica za beton pogonjena traktorom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 14.07.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7526

Sažetak:

Zadatak rada obuhvaća razvoj koncepta i konstrukciju mješalice za beton pogonjene traktorom.Ovim strojem proizvodi se beton miješanjem cementa, agregata (šljunka i pijeska), vode i dodatka u prostoru za miješanje pomoću rotacijskog elementa (lopatice, svrdlo) ili samo rotacijom prostora za miješanje. Energija za pogon rotacijskog elementa dobiva se od traktorskog pogonskog stroja preko kardanskog vratila i reduktora. U prvom dijelu završnog rada nalazi se analiza postojećih uređaja na tržištu, njihova usporedba te parametri koje uređaj mora zadovoljavati. Nastavak rada bavi se analizomvrstapriključaka uređaja na traktor te parametrima traktorskog pogona. Uzimajući u obzir podatke prikupljene analizom, predlažu se različite varijante u obliku koncepata. Koncepti se vrednuju po traženim uvjetima te se odabire onaj koji ih najbolje zadovoljava. Zatim se pravi razrada tog koncepta te proračun svih nestandardnih dijelova. Pri završetku rada konstruirani model se modelira u 3D programskom paketu Solidworks te se izrađuje tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Autor:

Marin Gugić

Godina:

2017.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marin Gugić - završni rad