NASTAVA > Radovi

Model određivanja konstrukcijskih parametara u timskom radu pomoću Petrijevih mreža


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 15.10.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7832

Sažetak:

Razvoj kompleksnih proizvoda potrebno je softverski podržati kako bi informacije o proizvodu bile strukturirane, pohranjene i dostupne dizajnerima koji s njima rade. Te funkcije ostvarene su PLM sustavima, no pokazalo se da PLM sustavi ne podržavaju dinamičko praćenje tokova parametara i komunikacijske procese u razvoju proizvoda. U ovom radu potrebno je kreirati model upravljanja konstrukcijskim parametrima u timskom radu pomoću Petrijevih mreža. Prije analize parametara razmatranih konstrukcija, proučena je literatura te su sažete najbitnije činjenice trenutnog stanja istraživanja. Procesi koji su modelirani su proces konstruiranja samohodnog uređaja za čišćenje prirubnice i proces konstruiranja Scara manipulatora. Razmatrani složeni proizvodi konstruirani su u timskom radu od dva člana. Relacije između parametara prikazane su u DSM matrici te je proveden algoritam particioniranja kako bi se vidjelo koji se parametri određuju sekvencijalno, paralelno i iterativno. Kao alat za modeliranje procesa pomoću obojenih Petrijevih mreža odabran je CPN Tools. Navedene su osnovne značajke alata. Kreirani su modeli za upravljanje parametrima procesa konstruiranja razmatranih konstrukcija uz model procesa komunikacije. Simulacije procesa moguće je pratiti uz korisnikov odabir izvršenja tranzicija ili automatski

Mentor:

Autor:

Lorena Vlah

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Lorena Vlah - diplomski rad