NASTAVA > Radovi

Preliminarna kalkulacija cijene broda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 01.02.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9048

Sažetak:

U projektno orijentiranim kompanijama koje izrađuju jedno-komadne kompleksne proizvode izračun cijene proizvoda vrlo je zahtjevan proces koji traži suradnju interdisciplinarnog tima stručnjaka koji će na temelju svog znanja i iskustva te primjenom različitih metoda procijeniti ukupni trošak proizvoda. Te metode temelje se na usporedbama dijelova ili cijelog proizvoda s već isporučenim proizvodima za koje je trošak izrade dobro poznat. Na primjeru kompanije Brodosplit d.d. u radu je primjenom relacijske baze podataka izrađen model koji zapisuje znanje proizašlo iz procesa kalkulacije i omogućava njegovo jednostavnije korištenje prilikom usporedbe s novim projektima. Na taj način povećava se točnost izračuna same kalkulacije te omogućava njezino brže proračunavanje uz manji trošak.

Mentor:

Autor:

Tvrtko Ćorić

Godina:

2019.

Vrsta:

Diplomski rad