NASTAVA > Radovi

Primjena VS sustava za pregled 3D CAD modela


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 21.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/8447

Sažetak:

Upotreba tehnologija za virtualnu stvarnost (VS) u području konstruiranja poznata je nekoliko desetljeća. Napretkom tehnologije, razvijeni su VS sustavi čiji se zasloni nose na glavi korisnika (eng. Head-mounted display, HMD), a znatno su niže cijene i manjih prostornih zahtjeva od ostalih VS sustava. Na taj su način VS tehnologije postale dostupnije većem broju korisnika i primjenjive za svakodnevno korištenje. Ovaj rad proučava primjenjivost VS tehnologije, koja se temelji na HMD principu, za pregled 3D CAD modela. Današnji 3D CAD računalni programi koriste 2D sučelja za konstruiranje modela i međudjelovanje s njima. Zbog njihove dvodimenzionalnosti, ograničeno je međudjelovanje sa složenim 3D modelima. Osim toga, 3D CAD računalni programi ograničeni su u mogućnosti prikazivanja 2D slike kao 3D modela, što utječe na korisnikovo (ne)razumijevanje prostornih modela. Kao potencijalno rješenje ovih problema, nameću se VS sustavi koji omogućuju međudjelovanje s 3D CAD modelima u interaktivnom imerzivnom virtualnom okruženju. Virtualnu stvarnost možemo definirati kao stvarno ili simulirano okruženje u kojemu korisnik doživljava osjećaj teleprisutnosti. Takvo se virtualno okruženje u literaturi najčešće naziva imerzivno virtualno okruženje. Na percepciju virtualne stvarnosti, uz korisnikove kognitivne sposobnosti, utječu i svojstva, kvaliteta i mogućnosti hardvera koji omogućuje imerzivno virtualno okruženje. Ovaj rad uključuje i eksperimentalni dio sa svrhom prikupljanja podataka, čijom su se analizom dobili odgovori na postavljena istraživačka pitanja. Eksperiment je obuhvaćao pregledavanje 3D CAD modela različitih veličina i stupnjeva složenosti na zaslonu računala i u imerzivnom virtualnom okruženju, kako bi se mogućnosti korištenoga VS sustava ispitale i usporedile s mogućnostima 3D CAD računalnih programa. Imerzivno se virtualno okruženje pokazalo primjerenim za uočavanje i pregled velikoga broja elemenata velikih i složenih modela u kratkom vremenu zbog mogućnosti interaktivnoga međudjelovanja s modelom. Također, HMD VS sustav omogućuje bolje razumijevanje veličine modela i odnosa dimenzija, dobivanje prostorne percepcije te provjeru prilagođenosti veličine modela korisniku. Daljnji rad uključuje razvoj aplikacije koja bi omogućila korištenje 3D CAD funkcija u imerzivnom virtualnom okruženju te ispitivanje mogućnosti međudjelovanja s modelom korištenjem haptičkih uređaja i uređaja za digitalizaciju pokreta cijeloga tijela korisnika.

Mentor:

Autor:

Fanika Lukačević

Godina:

2018.

Vrsta:

Završni rad

Tvrtka:

CADCAM Design centar d.o.o.