NASTAVA > Radovi

Programska podrška izradi izvješća sa sastanka projektnog tima


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 10.12.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8568

Sažetak:

Inženjerski sastanci jedan su od bitnih čimbenika koji utječu na smjer razvoja odabranog proizvoda. Informacije i odluke koje proizlaze iz inženjerskih sastanaka često nisu zapisane na adekvatan način, što onemogućuje kasnije kvalitetno analiziranje provedenih sastanaka. U uvodnom dijelu ovog rada detaljno su opisani aspekti i vrste sastanaka, aktivnosti u procesima razvoja proizvoda, te Petri mreže koje služe za simuliranje stvarnih procesa. Na temelju studije slučaja unutar tvrtke Daimler AG formirana je hijerarhijska struktura aktivnosti koja pomaže u procesu generaliziranja aktivnosti vođenih tokom sastanaka. U ovom radu detaljno je opisana struktura baze podataka te aplikacija za izradu izvješća sa sastanka povezana s bazom podataka. Nakon opisa aplikacije prikazan je proces izrade izvješća koji drastično smanjuje potrebno naknadno uređivanje izvješća.

Mentor:

Autor:

Tomislav Breški

Godina:

2018.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Tomislav Breški - diplomski rad