NASTAVA > Radovi

Pužni preskontejner


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 06.04.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6900

Sažetak:

Tema završnog rada je koncipiranje i konstruiranje kontejnera za prešanje otpada – „pužni preskontejner“. U radu je navedena povijest kontejnera i opis problema skladištenja otpada. Navedeni su i uspoređeni slični proizvodi na tržištu. Napravljene su funkcijska dekompozicija i morfološka matrica te su ponuđena različita rješenja. Najbolja ponuđena rješenja su detaljnije razrađena. Odabrani su standardni dijelovi. Izrađen je 3D CAD model uređaja i pripadna tehnička dokumentacija u softverskom paketu CATIA V5R20.

Autor:

Mura Horvat

Godina:

2021.

Vrsta:

Završni rad