NASTAVA > Radovi

Razvoj daljinski upravljanog modula za nerazorno ispitivanje unutarnjeg zavara u donjem dijelu vakuumske posude


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 10.12.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8993

Sažetak:

Ovim diplomskim radom opisan je razvoj modula za ispitivanje zavara unutrašnje stijenke vakuumske posude u fuzijskom reaktoru ITER. Razvoj uređaja počinje istraživanjem sličnih proizvoda, sustava i patenata. Zatim slijedi definiranje zahtjeva proizašlih iz opisa traženih funkcija i stanja okoline. Popis funkcija koje modul obavlja naveden je u funkcijskoj dekompoziciji, zajedno s tokovima signala, energije i materijala unutar sustava. Funkcijama iz funkcijske dekompozicije pridružena su realna rješenja navedena u morfološkoj matrici, te su na temelju tih rješenja razvijena dva koncepta. Evaluacija koncepata provedena je prema najbitnijim zahtjevima stavljenim pred modul te se s povoljnije ocijenjenim konceptom krenulo u daljnju razradu. Proračunima su definirani ili potvrđeni izbori komponenti poput motora, vretena, ležajeva, itd. Nakon nekoliko iteracija u različitim smjerovima generiran je model opisan u pretposljednjem poglavlju ovoga rada. Uz rad je priložena i tehnička dokumentacija uređaja.

Mentori:

Autor:

Vinko Majić

Godina:

2018.

Vrsta:

Diplomski rad