NASTAVA > Radovi

Razvoj ispitne opreme za verifikaciju sustava hlađenja baterijskih ćelija promjenom faze u prisilnom toku


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 30.11.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6127

Sažetak:

Posljednjih godina događa se trend povećanja proizvodnje električnih automobila zbog potrebe za smanjenjem ugljičnog otiska te zbog velike pogonske sile koja se može postići elektromotorom. Glavna prepreka u implementaciji električnih automobila je količina energije koja se može pohraniti u baterijskom sustavu. U tom pogledu Li-ion ćelije daju najbolje rezultate, ali se tokom rada zagrijavaju pri čemu se događaju neželjeni efekti. Oni se umanjuju hlađenjem ćelija. Dosad korišteni sustavi koriste principe hlađenja: zrakom, rashladnom pločom i direktnim kontaktom s kapljevinom. Svi ti principi imaju nedostatke vezane uz efikasnost, temperaturnu jednakost i granicu odvedenog toplinskog toka. Stoga je u ovom diplomskom radu, u suradnji sa tvrtkom Rimac automobili, napravljeno je istraživanje i razvoj ispitne opreme za verifikaciju nove tehnologiju hlađenja baterijskih ćelija. Na osnovu prikupljenih informacija o tehnologijama baziranim na principu odvođenja topline promjenom faze formirani su koncepti i napravljena je detaljna razrada konstrukcije.

Mentor:

Autor:

Filip Medić

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Filip Medić - diplomski rad