NASTAVA > Radovi

Razvoj uređaja za ispitivanje instrumentacijskih cijevi na dnu reaktorske posude


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3055

Sažetak:

Zadatak rada je projektirati i konstruirati uređaj za ispitivanje BMI penetracija na dnu reaktorske posude. Za potrebe raščišćavanja zadatka napravljen je tehnički upitnik iz kojega je proizašla lista zahtjeva. U fazi koncipiranja napravljena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica iz koje su generirana dva koncepta od kojih je nakon provedene evaluacije odabran jedan. Za sve kritične dijelove provedena je provjera s obzirom na mehaničku čvrstoću. Za kraj je izrađen 3D model cijelog uređaja u programu Autodesk Inventor 2014, kao i pripadajući sklopni crtež.

Mentor:

Autor:

Bruno Šikić

Godina:

2014.

Vrsta:

Diplomski rad