NASTAVA > Radovi

Robotska kosilica trave


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 01.10.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8855

Sažetak:

Tema završnog rada je koncipiranje i konstruiranje robotskog uređaja za košnju trave na baterijski pogon. U radu je navedena povijest i vrste kosilica. Navedeni su i uspoređeni slični uređaji na tržištu. Napravljena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica uređaja. Prema tome su najbolja ponuđena rješenja detaljnije razrađena. Odabrani su standardni dijelovi. Izrađen je 3D CAD model uređaja i pripadna tehnička dokumentacija u softverskom paketu SolidWorks 2016.

Mentor:

Autor:

Marin Vinko

Godina:

2018.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Marin Vinko - završni rad