NASTAVA > Radovi

Robotski uređaj za laštenje podova


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 05.10.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6288

Sažetak:

Tema završnog rada je koncipiranje i konstruiranje robotskog uređaja za laštenje poda na baterijski pogon. U radu je navedena povijest i vrste uređaja za čišćenje. Navedeni su i uspoređeni slični uređaji na tržištu. Napravljena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica uređaja. Prema tome su najbolja ponuđena rješenja detaljnije razrađena. Odabrani su standardni dijelovi. Izrađen je 3D CAD model uređaja i pripadna tehnička dokumentacija u softverskom paketu SolidWorks 2020.

Autor:

Danijel Grgić

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad