NASTAVA > Radovi

Runilica za kukuruz


Sažetak:

Ovaj završni rad obuhvaća konstrukcijsku razradu i dokumentaciju stroja za runjenje kukuruza koji ima pogon traktorom i pogon na standardnu mrežu 220V. Rad sadrži analizu tržišta i postojećih rješenja, potrebe kupaca, funkcijsku strukturu proizvoda, morfološku matricu proizvoda, izrada koncepcijskih varijanti te odabrir najprikladnijeg koncepta, koji je u potpunosti razrađen. Za odabrani koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u zadanom opsegu.

Mentor:

Autor:

Luka Šilec

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Luka Šilec - završni rad