NASTAVA > Radovi

Samohodna sijačica trave na baterijski pogon


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 24.05.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5485

Sažetak:

Tema ovog diplomskog rada bilo je koncipiranje i konstrukcija samohodne sijačice trave na baterijski pogon. Opisani su načini održavanja travnjaka, postojeći strojevi za vršenje sjetve, te su navedeni i opisani slični uređaji koje je moguće pronaći na tržištu. Pošto je uvjet da je uređaj pokretan istosmjernom strujom, navedene su i neke od baterija koje je moguće koristiti za pokretanje. Zatim je napravljena tehnička specifikacija, te su određeni ciljevi daljnjeg razvoja. Potom je napravljena funkcijska struktura proizvoda, a rješenja za pojedine funkcije koje se pojavljuju prikazani su u morfološkoj matrici. Na temelju toga napravljena su tri koncepta, koja su vrednovana te je izabran koncept za daljnju razradu. Odabrani je koncept konstruiran, te su njegovi dijelovi proračunom provjereni prema uvjetima čvrstoće. Odabrani su standardni djelovi te je izrađen model i pripadajuća dokumentacija u 3D CAD softverskom paketu SolidWorks 2018.

Mentor:

Autor:

Ante Liović

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Ante Liović - diplomski rad