NASTAVA > Radovi

Stroj za izradu peleta od biomase


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4585

Sažetak:

U ovom radu je koncipiran i konstruiran stroj za izradu peleta od drvene piljevine. Prije nego sam počeo sa razradom i konstrukcijom, detaljno sam analizirao postojeće uređaje koji se mogu naći na tržištu. Nakon analize tržišta i proučavanja na koji se način pelet proizvodi te koji su mi parametri potrebni za konstrukciju krenuo sam u razradu svojeg riješanja. Pri samom koncipiranju i konstruiranju vodilo se računa o sigurnosti rukovatelja strojem. U procesu konstrukcijske razrade korišten je računalni program SolidWorks 2013 kako za izradu 3D modela tako i za izradu tehničke dokumentacije.

Mentor:

Autor:

Marko Šop

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Marko Šop - diplomski rad