NASTAVA > Radovi

Stroj za namatanje plastične folije ili cijevi za navodnjavanje


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9154

Sažetak:

Tema mog završnog rada je "Stroj za namatanje plastične folije ili cijevi za navodnjavanje". Tema je obrađena od ideje do tehničke dokumentacije, odnosno, završni rad sadrži analizu tržišta, potrebe kupaca, funkcijsku strukturu proizvoda, morfološku matricu proizvoda, moguća riješenja (koncepte) od kojih je vrednovanjem po pretpostavljenim najvažnijim karakteristikama za ovaj uređaj odabran najbolji koncept, koji je potom u potpunosti razrađen. Za razrađeni koncept izrađen je 3D model i tehnička dokumentacija u predviđenom opsegu.

Mentor:

Autor:

Nezir Begović

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Nezir Begović - završni rad