NASTAVA > Radovi

Stroj za zelenu rezidbu u vinogradarstvu


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 04.03.2019., https://repozitorij.fsb.hr/9087

Sažetak:

Ovaj završni rad prikazuje proces razvoja i konstruiranja traktorskog priključka za zelenu rezidbu u vinogradarstvu pogonjenog traktorom preko traktorske hidraulike. Analizom tržišta pronađena su postojeća rješenja proizvoda za zelenu rezidbu. Na temelju funkcijske dekompozicije i morfološke matrice predložena su dva različita koncepta čijim se vrednovanjem došlo do daljnjih smjernica za konstrukcijsku razradu. Napravljen je proračun kritičnih dijelova stroja, te je prema provedenom proračunu izrađen računalni model stroja u 3D CAD sustavu. Nakon toga je izrađena tehnička dokumentacija osnovnih sklopova i dijelova stroja korištenjem programskog paketa SolidWorks. Rezultat rada je traktorski priključak za zelenu rezidbu koji zadovoljava sve zadane parametre.

Mentor:

Autor:

Tomislav Vulinović

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Tomislav Vulinović - završni rad