NASTAVA > Radovi

Sustav radne komore hidrauličkog izokinetičkog dinamometra


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1047

Sažetak:

U prvom dijelu rada pokušat će se čitatelju objasniti i približiti pojam izokinetike i njezina važnost te dati uvid u njenu primjenu. Zatim će se opisati problemi koji su doveli do zahtijeva za konstrukcijskom razradom jeftinijeg dinamometra, te zahtjevi na taj isti dinamometar. Također će se dati uvid u postojeće dinamometre kako bi se stekao osjećaj za vrijednosti nekih karakterističnih veličina i mogućnosti koje određuju performanse pojedinog dinamometra. U drugom dijelu rada opisat će se predložena konstrukcija te razlozi izvedbe svakog pojedinog dijela te konstrukcije. Dati će se prijedlog i alternativne izvedbe komore. Također će biti prikazan i potreban proračun te priložena pripadajuća tehnička dokumentacija. Naglasak rada biti će na fazi konstruiranja, zbog same specifičnosti zadatka.

Mentor:

Autor:

Ivan Barišić

Godina:

2010.

Vrsta:

Završni rad