NASTAVA > Radovi

Sustav za navođeno zapisivanje i indeksiranje konstrukcijskog znanja


Sažetak:

Sustavi za upravljanje znanjem razvijaju se s ciljem ovladavanja velikom količinom znanja koje se generira tokom procesa razvoja proizvoda. Glavni problem više nije pohrana znanja, jer su resursi današnjih računala i više nego zadovoljavajući, već njegov dohvat. Kako bi se omogućilo pretraživanje zapisa, sustavi za upravljanje znanjem koriste određenu vrstu kategorizacije. S obzirom na dvosmislenost kategoriziranja apstraktnim pojmovima razvijenim razmatranjem područja inženjerskog znanja od najvišeg prema nižim razinama taksonomije, razmotrio se drugi pristup njezinom generiranju. Predloženi pristup kreće od najniže razine hijerarhije stoga što su na toj razini pojmovi konkretniji i dobro definirani i time potpuno razumljivi inženjerima. Definiranjem najniže razine postavljen je temelj za izgradnju strukture hijerarhije grupiranjem definiranih pojmova u kategorije te definicijom viših razina. Najniži pojmovi osnova su za definiciju paketa znanja (eng. Knowledge chunk) koji se sastoji od zapisa inženjerskog znanja vezanog za CAD model proizvoda. Sam postupak zapisivanja paketa znanja naziva se procedurom zapisa znanja čijim se provođenjem izgrađuje strukturirani zapis. U odnosu na nestrukturirane zapise koje se naknadno moralo kategorizirati, ovakav način zapisivanja omogućuje visoku točnost pri pretraživanju jer je svaki dio strukture zapisa ujedno i indeks prema kojem se može pretraživati baza znanja u koju su spremljeni svi zapisi. Ovaj rad predlaže 15 procedura zapisa inženjerskog znanja u obliku skupova mogućih (unaprijed definiranih) obrazloženja donesenih odluka te daje opis načina tehničke realizacije aplikacije koja će omogućiti visok stupanj automatizacije zapisa informacija čime se skraćuje vrijeme zapisa. Struktura baze znanja predlaže se u obliku jedne središnje baze sa zajedničkim elementima svih zapisa, te niza pojedinačnih manjih baza specifičnih za svaku vrstu „paketa“ znanja. Za tako predloženu strukturu baze znanja dane su smjernice sustava pretraživanja. U konačnici, u radu je iznesen opći plan eksperimenta kojim bi se potvrdila primjenjivost opisanog predloženog sustava, a koji bi se provodio u dvije faze.

Mentor:

Autor:

Matija Hoić

Godina:

2008.

Vrsta:

Rektorova nagrada

PDF:

Matija Hoić - rad u PDF-u