NASTAVA > Radovi

Sustav za prikaz i pohranu tijeka zaključivanja u konstruiranju


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/584

Sažetak:

Cilj ovog rada je izraditi programski sustav koji će omogućiti prikazivanje i spremanje tijeka promišljanja i odlučivanja u procesu konstruiranja. Rad se sastoji od dva glavna dijela, razmatranja teorijskih osnova u prvom dijelu i izrade programskog sustava. U uvodnom dijelu ukratko su razmotrene osnove razvoja proizvoda i konstruiranja, kao i razlozi za prikazivanje tijeka promišljanja u procesu konstruiranja. Drugi dio, koji pokriva treće i četvrto poglavlje bavi se sustavima za upravljanje podacima o proizvodu, koji imaju za cilj olakšati i ubrzati procese razvoja i konstruiranja. Nakon toga, u petom poglavlju postavljene su teoretske osnove za izradu adekvatnog programskog sustava, za koji nakon toga postavljeni zahtjevi. Sedmo poglavlje objašnjava funkcije i svojstva izrađenog programskog sustava, te je nakon toga prikazan primjer njenog korištenja. U završnom dijelu rada razmotrene su mogućnosti promjene i poboljšanja razvijenog programskog sustava, kao i mogućnosti njegovog povezivanja s ostalim elementima sustava upravljanja znanjem.

Mentor:

Autor:

Ivan Vadla

Godina:

2009.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Ivan Vadla - diplomski rad