NASTAVA > Radovi

Traktorska freza


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2611

Sažetak:

U radu je razrađena konstrukcija strojnog priključka za obradu zemlje znanog pod nazivom freza. Freza je poljoprivredni stroj koji se priključuje na traktor, a služi za dopunsku obradu zemlje: kopanje i usitnjavanje. Freza rotacijom bubnja pogonjenog snagom traktora predaje kinetičku energiju posebno oblikovanim noževima koji onda drobe i usitnjavaju zemlju i biljni materijal i tako obrađuju i pripremaju tlo za nove usjeve (daljnje poljoprivredne procese). Proučeni su i analizirani bitni parametri poput standardiziranih priključaka na traktor te se istražilo kakvi sve traktori postoje, kako isporučuju snagu, kojim brzinama vrtnje i snagama raspolažu te potrebne brzine vrtnje radnog bubnja freze, dubine i brzine kopanja i druge značajke. Provedeni su proračuni i simulacije bitnih komponenti konstrukcije, a 3D model konstrukcije izrađen je u Catia VR5 CAD programu. Pomoću tih 3D modela u programu AutoCAD izrađena je sva tehnička dokumentacija. Rad je podijeljen u nekoliko cjelina, a to su uvod, ispitivanje tržišta, funkcijska dekompozicija freze, traktori, pogonski dio, analiza načina priključivanja na traktor, konstrukcijska razrada i zaključak. Kako na tržištu već postoje slični proizvodi prvo se analizira tržište kako bi se mogli uspoređivati rezultati i pokušalo poboljšati sam proizvod te ukratko objasniti kakve vrste freza zapravo postoje.

Mentor:

Autor:

Mislav Šramek

Godina:

2014.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Mislav Šramek - diplomski rad